Sønnico Region SørVest - Stavanger

s%c3%b8rvest inne

om region SørVest:Besøksadresse Stavanger
Forusbeen 80
4033 Stavanger

tlf: 51 44 30 00

stavanger@sonnico.no

Vår avdeling i Stavanger utfører små og store elektrooppdrag.
Både sterkstrøm og svakstrøm innen bolig, service, næring og industri.
Vi håndterer også internkontroll på alle typer bygninger innenfor elektro, nødlys og brannalarmanlegg.


Hovedkontoret for selskapet Sønnico AS er lokalisert i Brynsveien 12 i Oslo. 
Hovedaktivitetene for virksomheten består i prosjektering, service og installasjon.