Active fire Barrier –Tavlevakt pakke
Kampanjepris fra 4 790,- eks mva, ferdig installert*


 


Hva er Active Fire Barrier?


Active Fire Barrier er et norskutviklet patentert system som forhindrer branntilløp som følge av bla installasjonsfeil, komponentfeil, overbelastning, lysbuer og tiltrekking ved feil moment gjennom deteksjon og kontrollert strømbrudd. Etter strømbruddet vil lysbuer slukke og eventuell overbelastning som medfører varmgang bortfalle, og et branntilløp er dermed forhindret.

Ved en elektrisk feil i koblinger eller komponenter i en elektrisk fordelingstavle og/eller et elektrisk produkt i et risikoområde, vil gasser avgis som følge av overbelastning, lysbuer, produkthavari eller feil tiltrekningsmoment. Gassene blir normalt frigitt før åpen flamme. I flere anlegg inkluderer dette svært farlige klorgasser.

Disse gassene detekteres tidlig av AFB-systemets detektorer som gjennom sentralen kutter strømtilførselen og samtidig varsler sluttbruker om feil i anlegget. Når AFB har slått ut sikringen må en elektriker eller kvalifisert driftspersonell feilsøke det elektriske anlegget og reparere årsaken til branntilløpet før sikringen slås på igjen. Gjennom sentralens alarmport kan systemet enkelt kobles til GSM-sender eller styring og overvåkingsanlegg der det er behov.


Hvordan får du 10% rabatt på brannforsikringen hos If Bedrift?


For å oppnå reduksjon i brannforsikringen gjelder følgende:
 
  • Samsvarserklæring for installasjon
  • Dokumentert kontroll av AFB-systemet ved el-kontroll (iht. forskrifter)
  • Utskifting av detektorer hvert 6. år
Pakken inkluderer:
 
  • Active Fire Barrier -Sentralenhet (AFB-SVU 1)
  • Active Fire Barrier -Gassdetektor (AFB TD-IIR)
  • Arbeidsstrømutløser for kontrollert strømbrudd


Bestill her


 

Prisoverslaget er eks mva og gjelder ved tilvalg, ved enkeltinstallasjon gjelder priser fra 5 990,-*

*Indikert pris er et veiledende prisoverslag og gjelder ved tilvalg til annen installasjon. Prisoverslaget er ikke bindende og endelig totalpris kan variere grunnet installasjonens kompleksitet og beliggenhet.