Bli kjent med Pierre – bas i Sønnico

Bas i  Sønnico
Mitt navn er Pierre, jeg er 30 år og har jobbet som bas i Sønnico siden 2017. Jeg er nå bas på det største byggeprosjektet til Sønnico i Oslo – Eufemias Hage i Bjørvika. Sammen med dyktige montører og lærlinger har jeg nylig overlevert første del av prosjektet med null feil og ingen avvik – til fornøyde kunder. Den samme gjengen er nå godt i gang med bygg nummer to samme sted. Begge byggene er leilighetsprosjekter med Vedal som hovedentreprenør og OSU som byggherre.
Totalt leverer Sønnico elektroinstallasjoner til 145 leiligheter i Eufemias Hage med tilhørende fellesarealer og garasjeanlegg. Størrelsene på leilighetene varierer fra 40 til 124 kvm.

Som bas for denne type prosjekter er det min oppgave å sikre at jobben blir gjort på en effektiv og god måte. Jeg har ansvaret for å koordinere det laget vi til enhver tid har på byggeplassen. På det meste har vi vært 19 montører og lærlinger i sving. I tillegg er det min oppgave å koordinere fremdrift og endringer underveis, sammen med prosjektleder internt i Sønnico og med hovedentreprenør.

Jeg deltar i bygge- og prosjektmøter og sikrer at vi koordinerer våre leveranser med de andre faggruppene som også er involvert i prosjektet – det være seg rørleggere, snekkere, malere eller de som arbeider med ventilasjon. Tidvis er det utfordrende å overholde forventet fremdrift – når så mange yrkesgrupper og firmaer er involvert. På det meste har det jobbet 400 personer på dette prosjektet samtidig.
Eufemias hage Sønnico
Eufemias hage er et BREEAM prosjekt – og det første leilighetsprosjektet etter denne standarden. Sønnico har tidligere også levert i elektroinstallasjoner i henhold til BREEAM-standarden, men dette har vært i næringsbygg.
Illustrasjon Arcasa for OSU AS
Eufemias Hage er i tillegg et BREEAM prosjekt som setter krav til helse og komfort, energi, logistikk, avfallshåndtering, returordninger m.m. Dette prosjektet har gitt oss verdifull erfaring med å levere i henhold til denne standarden – som vi ser blir mer og mer vanlig i bransjen. Målet med BREEAM er å sikre et så lavt miljøavtrykket som mulig, både underveis i byggeprosessen og etter at bygget står ferdig.

Som bas har jeg en viktig oppgaver i forhold til å skape en god lagfølelse og sikre et godt samspill blant oss som jobber her. Noen få av oss hadde jobbet sammen tidligere på andre Sønnico-prosjekter – men det kom flere nye til underveis, og det var viktig å integrere dem i gruppa på en god måte. Vi har et felles ansvar for å levere «kvalitet i alle koblinger» – som er slagordet til Sønnico, og det vi skal levere hver dag.

Dagen min består i å gjennomgå endringer i prosjektet forløpende og sikre at informasjon om dette kommer ut til montørene og lærlingene. Bygget er stort – og det er ikke alltid enkelt å få gitt samme beskjed til alle samtidig. VI har derfor tatt i bruk @workplace i det daglige arbeidet. På @workplace har vi en egen gruppe for oss som jobber her i prosjektet, og vi bruker chat-funksjonen aktivt for å gi korte beskjeder og meldinger. Endringer i tegninger eller fremdriftsplaner kan ha konsekvenser for bemanning og timeforbruk, og det er min oppgave å sikre at vi driver effektivt fra dag til dag. Jeg bruker mesteparten av tiden min ute på bygget, men deler av tiden går også med til byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder og andre møter som følger byggeprosessen.

Jeg deltar også i produksjonen når det er behov. I perioder jobber jeg nær 50 % av tiden som elektriker, med de samme oppgavene som resten av laget. Vi er en flott gjeng som stiller opp for hverandre. Mange av gutta her har blitt gode venner også på fritiden. Aldersspennet er stort – fra lærlingene som gjerne er under 20 år og til de mest erfarne montørene som er godt voksne.

Når vi er i de mest arbeidsintensive periodene i prosjektet er vi to baser her. Det er nødvendig for å sikre at vi holder den kvaliteten og fremdriften som er nødvendig. Vi må jobbe effektivt og sikre at vi alltid ligger i forkant – i forhold til for eksempel varebestillinger og mulige endringer, slik at vi ikke får unødvendige opphold som påvirker fremdriften. Vi må også ha inngående kjennskap til de tekniske løsningene som er valgt og de elektrofaglige vurderingene som må gjøres fortløpende. Det er viktig for alle involverte at vi er faglig trygge på de vurderingene som gjøres, og at dette formidles til alle involverte. Elektroteknisk har det ikke vært store utfordringer knyttet til dette prosjektet. Sønnico her lang og god erfaring med leilighetsbygg, og vi er vant til denne type installasjoner. Våre leveranser har vært knyttet til alt av elektorinstallasjoner i leilighetene – eksempelvis lys, stikk-kontakter, varmekabler, downlights osv. I tillegg har vi levert all elektroinfrastruktur i fellesarealene og garasjeanlegget.

Det har vært noen utfordringer underveis i prosjektet. En periode var det vanskelig å få til effektiv drift, blant annet fordi andre faggrupper hang etter i forhold til sin produksjon. I tillegg var vi et nytt team som brukte tid på å bli kjent både med bygget, prosjektet og med hverandre. En annen utfordring var at sentrale nøkkelpersoner som prosjektleder og leder for prosjektavdelingen sluttet underveis. Dette tok bort litt fokus en periode, men da ny prosjektleder kom på plass, ordnet det seg raskt.

Samarbeidet med byggherre og hovedentreprenør oppfatter jeg som godt. Vedal er en ryddig oppdragsgiver og dialogen er god. Kontaktpersonene her på byggeplassen er dyktige og lette å samarbeide med.

Jeg trives veldig godt i Sønnico. Det er et seriøst og godt firma som gir deg muligheter og oppgaver du kan vokse med. Jeg liker ansvar og hektiske dager, og det har jeg i Sønnico. I tillegg er jeg heldig som jobber med dyktige kollegaer på alle nivåer – der alle er opptatt av å levere «kvalitet i alle koblinger» hver dag.