Prosjekt Holtet

prosjekt-holtet
Holtet består av 20 leiligheter med høy standard, beregnet for en kjøpesterk kundegruppe. Prosjektet har garasje i kjellerplan med tilhørende tekniske rom og fellesarealer.
 
ByggherreMosking Eiendom
OppdragsgiverMosking Entreorenør AS
Prosjektets størrelse20 leiligheter med garasjer og fellesarealer
Verdi / KontraktssumNOK 4 500 000,-
Tidspunkt for utførelseJuni 2015 - juni 2016
Sønnico har hatt prosjekteringsansvaret og har utført alle elektrotekniske installasjoner i prosjektet.

Alt prosjekterings- og tegningsarbeid blir i sin helhet utført på Autocad.
 
«Trimmet byggeprosess» blir lagt til grunn, hvor det i planleggingsfasen er lagt opp til at de ulike fagene skal jobbe fritt og uhindret av hverandre i en soneinndeling. Arbeidspakkene til våre montører blir også tilpasset med hensyn til soneinndelingen og tidsfristene som er blitt lagt for hver sone.

Sønnico jobbet godt sammen med Mosking Entreprenør og samtlige sideentreprenører ved byggingen av Holtet.
 

Sønnico har foretatt alle elektrotekniske installasjoner i bygget, men vi ønsker å fremheve:

  • Installasjon av lysanlegg med LED og andre energieffektive lyskilder – med behovstyrt lysstyring.
  • Det er levert kablingssystemet som består av bygningsstamkabling, horisontalkabling, samt bygningsfordeler og etasjefordelere.
  • Nødlysinstallasjoner.
  • Fulldekkende og adressérbart brannvarslingsanlegg.
  • Porttelefonanlegg med video.