Prosjekt Kokstadveien 23/"Aibel-bygget"

aibel
Sønnico jobbet godt sammen med Skanska Tekniske Entrepriser (STE) og samtlige sideentreprenører ved byggingen av Aibel AS sitt nye kontorbygg. En viktig årsak til at byggingen kunne bli utført over en så kort byggetid (10 mnd) har blant annet vært en grundig prosjektplanleggingsfase, samt et sterkt fokus på «trimmet byggeprosess» (les LEAN) under byggefasen. Bruk av BIM og BIM-samhandling var sentralt gjennom hele prosjektet. BIM 360 ble benyttet for behandling av avvik. 
 
ByggherreFerd Eiendom
OppdragsgiverSkanska Tekniske Entrepriser AS
Prosjektets størrelse25.000 m2
Verdi / KontraktssumNOK 30 500 000,-
Tidspunkt for utførelseApril 2014 - Februar 2015
Bygget har fått en klar miljøprofil med energiklasse B og er sertifisert «Very good» etter BREEAM NOR Standarder.    
 

Sønnico har foretatt alle elektrotekniske installasjoner i bygget, men vi trekke her frem:

  • Installasjon av lysanlegg med LED eller andre energieffektive lyskilder, og med KNX basert lysstyring.
  • Det er levert et avansert felles kablingsanlegg for informasjonsteknologi som ivaretar alle behov for kabelbasert kommunikasjon. Kablingssystemet består av bygningsstamkabling, horisontalkabling, og inkluderer bygningsfordeler og etasjefordelere.
  • Fulldekkende og adresserbart brannvarslingsanlegg
  • ITV-anlegget, som har intelligent videoanalyse, er integrert i adgangskontrollanlegget og inngår i byggets totale sikkerhetssystem.