Prosjekt Lagåsen

prosjekt-lagaasen
Lagåsen består av 21 leiligheter med høy standard for en kjøpesterk kundegruppe. Prosjektet har tekniske rom og fellesarealer med idyllisk beliggenhet.  
 
ByggherreBacke Prosjekt AS
OppdragsgiverForny AS
Prosjektets størrelse21 leiligheter og fellesarealer
Verdi / KontraktssumNOK 4 700 000,-
Tidspunkt for utførelseMai 2016 - juni 2017
Sønnico har hatt prosjekteringsansvaret og skal utføre alle elektrotekniske installasjoner i prosjektet.

Alt prosjekterings- og tegningsarbeid blir i sin helhet utført på Autocad, og Sweco Norge AS er engasjert av Sønnico som RIE.
 
I planleggingsfasen er det lagt opp til at de ulike fagene skal jobbe fritt og uhindret av hverandre i en soneinndeling. Arbeidspakkene til våre montører blir også tilpasset i forhold til soneinndelingen og tidsfristene for hver sone.

Sønnico har som målsetning å få til et godt samarbeid med Forny Entreprenør AS og samtlige sideentreprenører ved byggingen av Lagåsen.
 

Sønnico har foretatt alle elektrotekniske installasjoner i bygget, men vi ønsker å fremheve:

  • Installasjon av lysanlegg med LED og andre energieffektive lyskilder, med behovsstyrt lysstyring.
  • Det er levert kablingssystemet bestående av bygningsstamkabling, horisontalkabling, samt  bygningsfordeler og etasjefordelere.
  • Nødlysinstallasjoner.
  • Fulldekkende og adressérbart brannvarslingsanlegg.
  • Porttelefonanlegg med video.