Prosjekt: Landås skole

landaas_skole
Landås skole er en ny skole plassert i Bergen kommune.
 
ByggherreBergen Kommune og Soggnes Skolebygg AS (OPS)
OppdragsgiverSoggnes Bygg AS
Prosjektets størrelse5.400 m2
Verdi / Kontraktssum10.7 MNOK
Tidspunkt for utførelse2015 - pågående
Sønnico har prosjekteringsansvar og skal utføre alle elektrotekniske installasjoner på bygget. Alt prosjekterings- og tegningsarbeid blir i sin helhet utført i BIM. Under utførelse blir BIM-samhandlingen på byggeplassen sentralt. 3D modellen er blitt benyttet fullt ut under planleggingsfasen og er i bruk under byggefasen. Alle side-entreprenørene har vært flinke med å oppdatere modellene sine underveis, noe som har ført til at vi til enhver tid har en riktig modell å jobbe og navigere etter. 3D modellen blir brukt i alle prosjekterings- og byggemøter.
 
Baser og montører benytter BIM modellen under utførelse via bruk av programmer som Solibri eller Tekla BIMsight. Byggeledelsen tar i bruk BIM modellen på prosjektor i felles møterom, og Baser/montører har til enhver tid mulighet til å laste ned den siste oppdaterte versjonen av 3D-modellen på PAD/Nettbrett.      
 
Bruken av BIM legger til rette for at vi på dette prosjektet vil kunne få en smidig og effektiv fremdrift hvor alle avvik blir avdekket på et meget tidlig stadium. Dette redusere omfanget og kostnadene av avvikene.