Prosjekt: Nore Neset Ungdomsskole

nore_neset
Nore Neset ungdomsskole er en ny skole plassert i Os kommune.
 
ByggherreOs kommune
OppdragsgiverHENT AS
Prosjektets størrelse5.500 m2
Verdi / Kontraktssum9,5 MNOK
Tidspunkt for utførelse2013
Sønnico hadde prosjekteringsansvar og utførte alle elektrotekniske installasjoner på bygget. Alt prosjekterings- og tegningsarbeid ble i sin helhet utført i BIM. Arbeidsunderlaget ble derfor svært godt og vi fikk tidlig identifisert avvik og potensielle kollisjoner med tilstøtende fag. BIM-samhandlingen og koordinering med side-entreprenører var vellykket.
 
Det karakteristiske for prosjektet var fokuset på LEAN-prosesser, hvor bygget ble sone-inndelt og arbeidslagene hadde avgrenset tid (typisk 5 arbeidsdager) til å fullføre arbeidet i en sone, før neste arbeidslag/fag ble satt inn. Dette sikret at fagene overlappet hverandre på en god måte, og at fremdrift ble holdt.
 
Vi erfarte også på dette prosjektet at det ved en LEAN-arbeidsprosess er svært viktig at samtlige underentreprenører har en god forståelse for LEAN-filosofi og at samtlige bør ha erfaring med å jobbe med taktet bygging dersom prosjektet skal bli vellykket. Under Nore Neset viste det seg at ett av fagene ikke hadde erfaring med LEAN arbeidsprosesser tidligere, og dette ble en vesentlig utfordring som gjorde at resterende fag måtte forsere. Prosjektet ble allikevel overlevert i henhold til fremdriftsplan.         
 
Bygget ble levert med mange flotte elektrotekniske installasjoner og smarte løsninger innen elektro, data-, drifts- og styringssystemer, herunder avansert KNX system.