Prosjekt Råstølen Park, Byggetrinn 1

raastoelenpark
Råstølen Park Byggetrinn 1 av 3 består av 67 leiligheter. Ved ferdigstillelse av alle 3 byggetrinn, vil prosjektet bestå av 270 leiligheter.
 
ByggherreSkanska Bolig
OppdragsgiverSkanska Norge
Prosjektets størrelse67 leiligheter (Byggetr. 1 av 3)
Verdi / Kontraktssum7,2 MNOK (Byggetr. 1 av 3)
Tidspunkt for utførelse2015 - pågående
Sønnico har prosjekteringsansvaret og skal utføre alle elektrotekniske installasjoner på bygget. Alt prosjekterings- og tegningsarbeid blir i sin helhet utført i BIM. BIM-samhandlingen blir sentralt både under prosjektplanlegging og under utførelse. Det skal jobbes etter BIM modellene som fortløpende blir gjort tilgjengelig for alle på prosjektet via bruk av PAD/Nettbrett.
 
«Trimmet byggeprosess» blir lagt til grunn, hvor det i planleggingsfasen er lagt opp til at de ulike fagene skal jobbe fritt og uhindret av hverandre i en soneinndeling. Bruk av 3D modellene blir her viktige verktøy. Arbeidspakkene til våre montører blir også tilpasset i forhold til soneinndelingen og tidsfristene som er blitt lagt for hver sone.