Sønnico AS Sørvest er sertifisert foretak etter NEK 405-4

DNV-GL Sønnico
DNV GL er en samarbeidspartner når foretak som utfører elkontroll skal vurdere sine rutiner og systemer. Dersom feil kan oppdages og dermed forebygges uten at skade skjer, kan liv og betydelige verdier spares. I samarbeidet om å redusere risiko, skaper vi verdier og hindrer tap.

Sønnico er sertifisert til å kunne forestå kontroller innen følgende områder:

  • NEK 405-1 Elektrotermografi
  • NEK 405-2 Elkontroll bolig
  • NEK 405-3 El-kontroll næring 
  • Sønnico skal levere en årlig rapport under sertifikatets gyldighetstid.
 

Sønnicos foretakssertifikat bidrar til:

  • økt kundetilfredshet gjennom systematisk arbeid med tilbakemeldinger
  • reduksjon av kostnader gjennom forbedret evne til å forebygge feil 
  • økt motivasjon og engasjement blant medarbeiderne ­– gjennom større bevissthet rundt ansvar
  • forbedret organisasjonskultur – som fremmer utvikling
  • fortrinn vedrørende sikkerhetsrutiner ved anbud og kontraktsinngåelser med leverandører og underleverandører 


Sønnico er registrert i forsikringsselskapenes etablerte database FG-kontroll

Med kunnskap om at elektrisk feil er årsaken til svært mange branner, både innen private bygg og næringsbygg, er det i alles interesse å iverksettes tiltak.
 
Hovedformålet med FG-kontroll er å dokumentere installerte anlegg og gjennomførte kontroller av elanlegg, brannalarmanlegg, slokkesystemer, innbruddsalarmanlegg og lekkasjestoppere.
 
Forsikringsselskapene oppfordrer sine forsikringskunder innen næring og landbruk samt private til å gjennomføre elkontroll. Databasen FG-kontroll vil ha oversikt over utførte kontroller av sertifiserte kontrollører samt avviks-lukking. Det er opplysninger i FG-kontroll forsikringsselskapene vil forholde seg til.
 
Databasen tilhører Finans Norge som er hovedorganisasjonen for landets forsikringsselskaper og banker. Det er Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, FG, som administrerer databasen.