Sønnico deltar i utbyggingen av Bjørvika

Bispevika Sønnico
Illustrasjon Arcasa for OSU AS
Sønnico er stolt leverandør av elektrotekniske installasjoner til ”Prosjektet B3” – Eufemias Hage – som blir en viktig del av Oslos nye fasade mot sjøen. Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme mellom 4.500 og 5.000 boliger, og 20.000 vil ha sin arbeidsplass her. I tillegg til bolig og næringsbygg inneholder Bjørvika de tre sentrale kulturbyggene Operaen (åpnet i 2008), Deichmanske hovedbibliotek og Munchmuseet (åpner i 2020).
Eufemias Hage blir en grønn, urban oase – bygget som en hestesko rundt en skjermet og frodig byhage, midt i hjertet av Bjørvika. Boligkvartalet får en fantastisk, felles takterrasse med 360 graders utsikt mot Barcode, byen og fjorden. Eufemias Hage består av 145 leilighet med størrelser fra 30 til 115 kvm. I tillegg er det garasjeanlegg under bygget, diverse boder og tekniske rom. I første etasje er det næringslokaler med plass til forretninger, bevertning og kontor (FBK areal).

Sønnico har levert elektrotekniske installasjoner til leilighetene, samt til fellesarealer som garasjer og boder. Totalentreprenør er Vedal som har oppdraget for Oslo S utvikling (OSU)

Eufemias Hage er et BREEAM prosjekt.  BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Formålet med BREEAM er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon i et byggeprosjekt. Et BREEAM-sertifikat bekrefter og dokumenterer byggets miljøstandard gjennom et klassifiseringsnivå. Metodikken sikrer samordning av ulike aktører i byggeprosjekt, samt integrerer og forankrer gode miljøbeslutninger i alle ledd og til riktig tid. BREEAM dokumenterer egenskaper som ledelse, helse og komfort, energi, materialvalg, arealplan, transport, avfall, vann og forurensning.
 
Breeam Sønnico
For Sønnico var Eufemias Hage et av våre første BREEAM prosjekter – og det første leilighetsprosjektet etter denne standarden. Sønnico har tidligere også levert i elektroinstallasjoner i henhold til BREEAM-standarden, men dette har vært i næringsbygg.
Konkret innebærer dette særlige krav til blant annet valg av energieffektive løsninger og god dokumentasjon både underveis i byggefasen og når bygget senere går over i drift. For en elektorentreprenør som Sønnico innebærer det at det settes særskilte krav til belysningen som velges i bygget. At det er ledlys er selvsagt, men det er også krav til antall lumen pr. watt. Dette setter igjen krav til våre leverandører som må dokumentere at valgte produkter tilfredsstiller BREEAM krav til levetid, produksjonsmetoder og andre forhold med hensyn til miljøavtrykk.

BREEAM sertifisering setter særskilte krav til ulike prosesser i byggeperioden - til forhold til bl.a. avfallshåndtering, transport og ulike returordninger. Ett av kravene er blant annet at det kun kan genereres 12 kg avfall pr. kvm gjennom hele byggeperioden. Dette setter igjen fokus på alle ledd i prosessen – inkludert våre leverandører som må levere produkter med et minimum av emballasje.  Dette øker miljøbevisstheten i alle deler av verdikjeden i en slik byggeprosess.

I tillegg til økt bevissthet rundt unødvendig emballasje, er det også fokus på ulike returordninger for å sikre at den totale miljøbelastningen i byggeprosessen reduseres. For en elektroentreprenør som Sønnico innebærer dette returordninger for kabeltromler, paller, kabler osv. Dette kommer i tillegg til bl.a. sortering av plast, papp, trevirke.

Før prosjektet Eufemias Hage startet for fullt, måtte alle som skulle jobbe på prosjektet gjennomføre fellesopplæring for å sikre samme læring og forståelse. HMS var også et viktig element i denne opplæringen. Målet er at både selve byggeperioden – og det ferdigstilte bygget – skal ha et så lavt miljøavtrykk som mulig. Dette kommer i tillegg til de andre prosjektmålene som kvalitet, fremdrift og kostnader.

For Sønnico var Eufemias Hage et av våre første BREEAM prosjekter – og det første leilighetsprosjektet etter denne standarden. Sønnico har tidligere også levert i elektroinstallasjoner i henhold til BREEAM-standarden, men dette har vært i næringsbygg.

Eufemias Hage prosjektet er imidlertid ikke bare et BREEAM prosjekt. Eufemias Hage er en del av en helt ny bydel som vokser frem mot sjøsiden av Oslo. Leiligheten er areal- og energieffektive, lyse og tiltalende. De fleste leilighetene har balkong og store vindusflater. Alle elektroinstallasjoner i leilighetene er utført av Sønnico. Etter overlevering av leilighetene til nye eiere, har Sønnico også gjort tilpasninger hos de eierne som ønsket ekstra lamper eller hjelp til andre elektrotjenester.
For Sønnico har Eufemias Hage vært et spennende prosjekt på flere måter. Prosjektet er et av de største vi har hatt i Oslo, og det har vært både krevende og spennende å være med å utforme den fremtidige fjordfasaden.

Mange dyktige montører har vært med i prosjektet – på det meste var det totalt 19 montører fra Sønnico i sving. Dette har fordelt seg på montører, lærlinger, baser og prosjektledere. Sønnico er aktivt engasjert i å utvikle morgendagens fagfolk og tar samfunnsansvar ved å være en stor lærlingbedrift. Prosjektet Eufemias Hage har vært nyttig for flere av lærlingene våre, som underveis i prosjektet har bidratt til å overlevere et bygg uten elektrotekniske avvik eller reklamasjoner – i samarbeid med våre dyktige montører og baser. Det er alltid utfordringer i prosjekter av denne størrelsesorden, i forhold til fremdrift og samarbeid med andre faggrupper. Tidvis i prosjektet ble det forsinkelser og uforutsette utfordringer, men disse ble løst underveis gjennom byggemøter, vernerunder og prosjektmøter. Dialog og god kommunikasjon rundt endringer, oppdateringer og fremdrift har vært avgjørende. Et godt og forebyggende HMS-arbeid er også sentralt for å lykkes. Det har ikke vært alvorlige hendelser som har medført skade eller ulykker underveis i prosjektet.

For Sønnico har dette arbeidet økt vår erfaring med prosjekter av denne størrelsen, samt vår erfaring med BREEAM. Vi har vist at vi leverer i henhold til standarden i alle deler av prosjektet, samt i henhold til de tids- og kostnadsrammene som har vært gjeldende for prosjektet. Vi har levert «kvalitet i alle koblinger» – som er vårt motto.