Skeie Skole

skeie_skole
Rehabilitering av offentlig skole bestående av 3 bygg inkl. gymsal.
 
ByggherreStavanger Kommune
OppdragsgiverStavanger Kommune
Prosjektets størrelse4000 m2
Verdi / Kontraktssum6 MNOK
Prosjektets størrelse i timer4.500 timer
Tidspunkt for utførelse2011
Sønnico’s rolle har vært utførende elektroentreprenør innbefattet installasjon av elkraft, tele og kontrollanlegg.