Tine Meieri, Kviamarka

tine-meieri-kviamarka
Tine Meieriet Sør bygget et nytt anlegg i Kviamarka i Hå kommune og er Norges største meieri. Årlig skal anlegget ta imot og foredle 200 millioner liter melk. Det er dobbelt så mye som landets nest største meieri. Meieriet består av et hovedbygg med produksjon og lager og tre frittliggende bygg som rommer administrasjon, energisentral og bilvaskehall. Samlet gulvflate er 41.000 kvm.
 
ByggherreTine Meieriet Sør
OppdragsgiverTine Meieri Sør
Prosjektets størrelse41.000 m2
Verdi / Kontraktssum>50 MNOK
Prosjektets størrelse i timer>55.000 timer
Tidspunkt for utførelse2010 - 2013
Sønnico’s rolle i prosjektet var utførende elektroentreprenør, med flere spesielle leveranser som krever høy kapasitet og kompetanse, samt nøyaktig koordinasjon, bland annet
  • Installasjon av fulldekkende brannalarmanlegg i flere krevende miljøer.
  • Kompleks styring av verdens største landbasert innendørs inergen brannslukke anlegg på en helt ny måte
  • Bygging av føringsveier, kabling og installasjon i produksjonsanlegg med høye krav til estetikk og toleranse for rengjøring.
  • Leveranse av omfattende sprede nett for datakommunikasjon via to separate serverrom
  • Installasjon i energisentral med høye effekter
  • Levering og Installasjon av over 19.000 meter stige kabler