Brannvarslings- og nødlysanlegg

Sønnico AS har lang erfaring med installasjon og kontroll av brannvarslings- og nødlysanlegg. Ved å la oss ta ansvaret for et oppdatert og vedlikeholdt brannvarslings- og nødlysanlegg, ivaretar vi sikkerheten i bygget – samtidig som vi ivaretar myndighetenes krav.
 

Godkjenninger for brannvarslings- og nødlysanlegg

Sønnico AS innehar alle godkjenninger som er nødvendig for å kunne planlegge, installere og utføre ettersyn med alle typer brannvarslings- og nødlysanlegg. Sønnico har følgende godkjenninger:
 
  • DNV Sertifisert kontrollforetak i henhold til NEK 405-4
  • DNV Sertifisert kontroll personell i henhold til NEK 405-1-2-3
  • FG 750 Personsertifikat for kontroll, idriftsettelse og utførelse av brannalarmanlegg
  • FG 760 Foretaksgodkjenning for prosjektering, installasjon, tekniker og kontroll 
 

Prosjekt

  • Utskiftning og installasjon av nytt brannvarslings- og nødlysanlegg. 
 

Service

  • Service og vedlikehold av eksisterende brannvarslings- og nødlysanlegg.
  • Utvidelse og oppgradering av eksisterende installasjoner. 
 

Årskontroll

  • Periodisk ettersyn og kontroll av brannvarslings- og nødlysanlegg.
  • Dokumentasjon av årskontroll i Sønnico sitt brukersystem (Landax), med egen tilgang for kunder og driftspersonell. 

For et driftssikkert, forutsigbart og godkjent brannvarslings- og nødlysanlegg, ta kontakt med din lokale Sønnico-avdeling.
 
Kontakt oss
Relaterte artikler
sonnico-6181

Kontrolltjenester

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.

Kontrolltjenester

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.
Internkontroll elektro
sonnico-6112

Sikkerhet

Sønnico innehar godkjenninger for ansvarsrett og samarbeider med en rekke leverandører innenfor innbrudssalarm, overvåking, adgangskontroll, samt nødlys- og brannvarslingsanlegg.

Sikkerhet

Sønnico innehar godkjenninger for ansvarsrett og samarbeider med en rekke leverandører innenfor innbrudssalarm, overvåking, adgangskontroll, samt nødlys- og brannvarslingsanlegg.
Sikkerhet
sonnico-5879

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.
Service og rammeavtaler elektro