Elbil lading – ladestasjoner for næringsbygg, parkeringsanlegg, borettslag, sameier og det offentlige.

For bedrifter, sameier og borettslag som skal etablere ladesystem for elbiler, er det viktig å tenke fremtidsrettet. Sønnico tilbyr løsninger som kan skaleres og utvikles når behovet for kapasitet og fleksibilitet endres. Vi har lang og solid erfaring med etablering av systemer for lading av elbil i borettslag, sameier og bedrifter.
 

Etablering av løsninger for lading av elbil

Våre rådgivere bidrar aktivt med gode råd, veiledning og valg av riktig løsning for bedriftens eller borettslagets ladesystem. Vi bistår med trygge anbefalinger og gode svar, uansett hvilke spørsmål du måtte ha rundt følgende temaer:
 
  • Finansiering
  • Sikkerhet
  • Kapasitet
  • Styring av systemet
  • Fleksibilitet og tilpasning for fremtidig bruk 
 

Enkle og fremtidsrettede løsninger for lading av elbil

Det er viktig å velge en løsning som er fleksibel og kan tilpasses bedriftens eller borettslagets ønsker i dag – og for fremtiden. Slik ser prosessen for etablering og drift av et ladesystem ut:
 

Etablering av sterkstrøm infrastruktur

Sterkstrøm infrastruktur er arbeidet som må gjøres for å få strøm fra sikringsskapet fram til ladepunktet. Dersom det må gjøres endringer og utvidelser av sikringer og lignende, er dette også en del av denne etableringen.
 

Etablering av nettverk til hver enkelt lader

Moderne ladesystemer er nettbaserte. Dette gjør at man kan styre, overvåke og  samle data fra ladeenhetene. Informasjon og data som samles inn er viktig for å kunne styre systemet dynamisk og for eventuelt å kunne måle hver enkelt enhets forbruk.
 

Service og vedlikehold av ladesystemet

Våre løsninger krever lite vedlikehold. For å oppfylle regelverket anbefaler vi en årlig kontroll av systemet. Dette sikrer at anlegget er i kontinuerlig drift og at det ikke forårsaker fare for beboere eller brukere.
 

Forbruk

Måling av forbruk og transport av strøm –  fordelt på hver enkelt lader eller elbil-eier.
 

Er ladesystemet for elbil sikkert?

Å etablere en funksjonell, moderne og godkjent løsning for lading  av elbil er den beste måten å ivareta sikkerheten på. Det minst sikre er å ikke gjøre noe.  Beboere eller brukere med elbil vil kunne velge usikre løsninger, for eksempel ved hjelp av konvensjonelle kontakter og/eller skjøteledninger.
 
Når vi prosjekterer en løsning for lading av elbil, etablerer vi et helhetlig system som dekker alle typer vern og sikringer fra inntaket i bygget og frem til den beskyttelse som finnes innebygget i selve ladeenheten.
 
Når vi er ferdig med installasjonen utsteder vi en samsvarserklæring som bekrefter at vi tar ansvaret for helheten i den installasjonen som er etablert – og som er en ekstra sikkerhet for borettslaget eller bedriften.
 

Er det stor nok strømkapasitet?

Når våre rådgivere vurderer kapasiteten tar vi utgangspunkt i det som er av tilgjengelig kraft og kurser i eksisterende sikringsskap. Vi har fokus på at de løsningene vi velger skal kunne utnytte den kraften som til enhver tid er tilgjengelig.
 
Tilgjengelig kraft tilsvarer anleggets  maksimale belastning fratrukket det som til enhver tid belastes. Den tilgjengelige kraften kan så distribueres og fordeles til de etablerte laderne. Vi velger løsninger som gir lavest kost og høyest tilgjengelig kraft.
 

Hvem skal styre ladesystemet?

For at et system skal fungere optimalt for alle brukere, for eier og et eventuelt styre, er det viktig at man velger systemer som i størst mulig grad ivaretar seg selv:
 

Betalingsoppfølging

Her bør man velge et system som automatisk belaster hver enkelt bruker for dennes strømforbruk, til en definert pris forbruket er besluttet å koste.
 

Drift og vedlikehold

Det er viktig å velge et system som automatisk «reparerer» seg selv ved eventuelle feil. Ved unntak sendes automatisk en feilmelding fra systemet til den som skal sette i gang korrigerende tiltak. 
Sønnico leverer alt fra enkle til avanserte systemer som ivaretar alle disse elementene.
 

Hva med fleksibilitet og morgendagens bruk?

For at ladeløsningen skal være rustet for morgendagens utvidede behov, anbefaler vi å bygge ut infrastrukturen fra starten – slik at man enkelt kan koble på nye ladestasjoner. Det mest praktiske er å velge en løsning som ikke har behov for en dedikert tilførsel til hver enkelt ladestasjon. Ved å legge ut en stamkabel kan nye ladestasjoner enkelt kobles på.
 
Våre rådgivere anbefaler løsninger som gjenspeiler riktig nivå for etablering av infrastrukturen, og tar høyde for økt kapasitet, flere ladestasjoner og endringer i fremtiden.
 

Vi har gode leverandører og partnere på elbil lading

Sønnico leverer komplette løsninger for lading av elbil – med prosjektering, leveranse av komponenter, kabling, montasje, igangsettelse, opplæring og drift. For å lykkes med dette er vi avhengige av fremtidsrettede og solide leverandører og samarbeidspartnere. Dette sikrer våre kunder den beste løsningen – alltid tilpasset deres behov.
 

Våre leverandører innenfor elbil lading:

Zaptec – ladeenheter
Salto
Proxll
Mescraft
Kontakt oss
Relaterte artikler
sonnico-5517

Elektriker

Våre elektrikere betjener både små og store bedrifter, samt offentlige virksomheter, med et stort spekter av tjenester innen elektrofaget – som installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Elektriker

Våre elektrikere betjener både små og store bedrifter, samt offentlige virksomheter, med et stort spekter av tjenester innen elektrofaget – som installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg.
Elektriker bedrift
sonnico-5992

Prosjekt

Sønnicos prosjektavdeling har bred erfaring med gjennomføring av prosjekter innen nærings- og boligbygg. Våre elektrikere i prosjektavdelingene gjennomfører hvert år et betydelig antall mellomstore og store prosjekter.

Prosjekt

Sønnicos prosjektavdeling har bred erfaring med gjennomføring av prosjekter innen nærings- og boligbygg. Våre elektrikere i prosjektavdelingene gjennomfører hvert år et betydelig antall mellomstore og store prosjekter.
Prosjekt
sonnico-5879

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.
Service og rammeavtaler elektro