Elektriker bedrift

Våre elektrikere betjener både små og store bedrifter, samt offentlige virksomheter, med et stort spekter av tjenester innen elektrofaget – som installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Sønnico tilbyr også tjenester som bl.a. prosjektering av komplette elektriske anlegg, motorstyring, lysstyring, varmestyring og termografering.

Sønnico bred og sammensatt kompetanse innenfor elektroinstallasjon. Vi bistår bedrifter enten det er snakk om mindre oppgaver eller omfattende oppdrag, som full prosjektering av installasjoner. Vi jobber både med elektroinstallasjoner i nybygg og med rehabilitering. Sønnico utfører også totalentreprise gjennom rådgiving, planlegging, anbudsregning og prosjektledelse.

For eiere av nærings- og industribygg, entreprenører og det offentlige, tilbyr vi spesialtilpassede internkontroll- og kvalitetssikringssystemer, samt rammeavtaler som ivaretar både myndighetspålagte krav og bedriftens behov for jevnlig vedlikehold og service på alle elektrotekniske installasjoner.


Sønnico kan bistå med: 

  • Elektriker
  • Elektroinstallasjoner, nybygg
  • Rehabilitering, eldre bygg
  • Internkontroll 
  • Service og rammeavtaler
  • Energieffektivisering
  • Elbil-lading
  • Sikkerhet og alarmsystemer (brann, tyveri, kameraovervåking, adgangskontroll, nødlys)
  • Avbruddsfri strømforsyning (batteri/nødstrømsaggregat)

Uansett behov for tjenester har vi kvalifisert personell med lang og solid erfaring som ivaretar bedriftens interesser. Vi er profesjonelle i forhold til prosjektstyring. Med våre dyktige elektrikere og gode styringssystemer, kan vi gjennomføre prosjekter på en trygg og seriøs måte.


Nybygg og rehabilitering 

Sønnico gjennomfører bygging av elektriske anlegg og installasjoner i alle typer næringsbygg, samt rehabiliteringsoppdrag av ulik karakter. Vi vektlegger å imøtekomme både hovedentreprenør og byggherre, med tanke på fremdriften i prosjektet. Vi har prosjektledere som har erfaring med – og ansvar for – en rekke større prosjekter.
 

Prosjektering

Sønnico har kompetanse og kunnskap til å ivareta prosjektering og gjennomføring av totalentrepriser. Våre ansatte har erfaring fra prosjektering av ulike typer næringsbygg, og vi bistår også med rådgivings-/prosjekteringsoppdrag innenfor alle typer elektrotekniske anlegg. Vi bidrar i alle planfaser, fra skisseprosjekt til ferdig prosjektert anlegg.
 

Internkontroll for bedriftskunder

Et stabilt elektrisk anlegg sikrer effektiv drift og lavere energiforbruk, samtidig som det gir reduserte vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Internkontroll er myndighetspålagt og gjelder for alle bedrifter, og krever tid og kontinuerlig oppfølging. Les mer om internkontroll.
 
Er du usikker på hvilke forskrifter bedriften må følge, kan du legge inn firmanavn eller organisasjonsnummer på regelhjelp.no. Da får du utlistet hvilke krav som stilles til din bedrift.
 

Service- og rammeavtaler

Sønnico bistår med all nødvendig hjelp og ekspertise til internkontroll, oppgradering og systematisk vedlikehold av elektriske anlegg. Vi utfører alltid forskriftsmessig arbeid, som garanti for kvalitet og sikkerhet. Etter at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand, kan vi utarbeide en detaljert vedlikeholdsplani form av en fast service-/rammeavtale.

Gjennom å ha en fast entreprenør med god kjennskap til det elektriske anlegget, vil man kunne spare betydelige summer på å etablere et fast og langsiktig forhold. Sønnico tilbyr gunstige og forutsigbare rammeavtaler. Vi kan ta oss av alt det elektriske i din bedrift.

Vi har elektrikere med høy faglig kompetanse og med nødvendig godkjenninger og autorisasjoner. Ved å ha en rammeavtale med Sønnico vil du alltid ha tilgang en elektriker som kjenner bedriften og som kan rykke ut på kort varsel.
 

Energieffektivisering

I Sønnico er vi opptatt av miljø og våre bidrag vil å skape mer energieffektive bygg og arbeidsplasser. Våre løsninger vil sikre bedrifter en bedre hverdag og lavere kostnader. Vi jobber sammen med våre leverandører med å standardisere energieffektive produkter og løsninger, som f.eks. lys- og varmestyring. Les mer om energieffektivisering.
 

Elbil

For bedrifter, sameier og borettslag som skal etablere ladesystem for elbiler, tilbyr Sønnico løsninger som kan skaleres og utvikles når behovet endres. Vi har lang og solid erfaring med etablering av systemer for lading av elbil. Les mer om lading av elbil.
 

Sikkerhet

Byggeforskriftene tilsier at de fleste næringsbygg må ha både brannvarslings- og nødlysanlegg, for enkel og sikker rømning. I disse tilfellene er det pålagt årlig kontroll. Forsikringsselskaper stilller også visse krav for at erstatning skal utbetales. Sønnico leverer systemer som er dimensjonerte etter kundenes behov, og som tilfredsstiller myndighetenes krav til alarmsystemer og sikkerhet.

Sønnico har lang erfaring med installasjon av brannvarslings- og nødlysanlegg både for offentlige bygninger og næringsbygg. Vi leverer moderne og driftsikre elektroløsninger innen data og spredenett. Les mer om sikkerhet.
 
Sønnico er en komplett elektroentreprenør – og et trygt valg.
Kontakt oss her.
Kontakt oss
Relaterte artikler
sonnico-6181

Kontrolltjenester

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.

Kontrolltjenester

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.
Internkontroll elektro
sonnico-5992

Prosjekt

Sønnicos prosjektavdeling har bred erfaring med gjennomføring av prosjekter innen nærings- og boligbygg. Våre elektrikere i prosjektavdelingene gjennomfører hvert år et betydelig antall mellomstore og store prosjekter.

Prosjekt

Sønnicos prosjektavdeling har bred erfaring med gjennomføring av prosjekter innen nærings- og boligbygg. Våre elektrikere i prosjektavdelingene gjennomfører hvert år et betydelig antall mellomstore og store prosjekter.
Prosjekt
sonnico-5879

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.
Service og rammeavtaler elektro