Elkontroll

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg – elkontroll. Internkontrollforskriften gjelder for alle offentlige og private virksomheter og bedrifter, herunder også borettslag og sameier – og stiller krav til gjennomført elkontroll.
 

Sønnico er ledende i Norge på elkontroll

Sønnico er ledende i Norge innenfor elkontroll – med over 4000 gjennomførte kontroller per år. Enhver elkontroll som utføres systematisk vil bidra til å heve el-sikkerheten og dermed forhindre brannfare samt øke energieffektiviteten i bygget.
 
Sønnico har gjennomført elkontroll siden 1993, og har dokumentert erfaring med levering av elkontroll og kontrolltjenester til det norske markedet.
 

Elkontroll er lovpålagt sikkerhet

Alle som leier eller eier forretnings- eller produksjonslokaler er lovpålagt å gjennomføre elkontroll med jevne mellomrom. Elkontroll er et systematiske tiltak som skal sikre både virksomheten og de ansatte. En elkontroll krever planlegging, organisering, gjennomføring og vedlikehold i samsvar med krav fastsatt i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
 

Ansvar for elkontroll

Den som er ansvarlig for virksomheten har også ansvar for å sørge for at det innføres og utøves elkontroll. Veiledning for elkontroll kan du lese om på Elsikkerhetsportalen. Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) er ansvarlig for å gjennomføre tilsyn med at forskriften for elkontroll overholdes.
 

Sønnico gjennomfører hele prosessen med elkontroll

Elkontroll kan gjøres enkelt. Vi sørger for at alle forskrifter og krav for elkontroll følges, og leder virksomheten gjennom alle deler av prosessen og gjennomføringen av elkontroll.
 I forbindelse med elkontroll bistår vi virksomheten med dokumentasjon, utbedringer, opplæring og veiledning for videre oppfølging av ansvar, rapportering og egenkontroll.
 

Vi imøtekommer, følger og dokumenterer alle forskriftenes krav om elkontroll:

  • Elkontroll innebærer risikovurdering av det elektriske anlegget
  • Regelmessig elkontroll av det elektriske anlegget
  • Rapportering fra elkontroll, med eventuelle avvik og forslag til tiltaksplan
  • Elkontroll innebærer også opplæring av egenkontroll, med reduksjon av risiko og proaktivt arbeid
  • Dokumentasjon og rapportering av elkontroll – elektronisk eller fysisk
  • Lagring av dokumentasjon av elkontroll
  • Elkontroll resulterer i utbedring av feil som avdekkes 
  • Vi leverer systemdokumentasjon av elkontroll – med målsetting, organisering, rutinebeskrivelser, avviksskjema, egenkontrollskjema, systemrevisjoner m.m. for internt bruk.
 

Elkontroll er en smart investering

I tillegg til det lovpålagte kravet om elkontroll, så er det også et klokt valg og en fornuftig investering. Som følge av feil i anlegget kan det oppstå brann eller langvarige strømavbrudd – noe som kan få alvorlige konsekvenser for en bedrift eller virksomhet som er avhengig av kontstant drift. Elkontroll er en god forsikring.
 

Elkontroll – spar penger på ting som ikke skjer

Halvparten av alle branner oppstår i elektriske anlegg. En elkontroll vil bidra til å fjerne risiko. For alle virksomhet vil en brann få alvorlige økonomiske konsekvenser. Og hva vil en driftstans – på grunn av feil i det elektriske anlegget – koste bedriften? En elkontroll vil bidra til forutsigbarhet.
 
Elkontroll med periodisk tilsyn og forebyggende vedlikehold av elektriske anlegg minsker faren for brann og øker sannsynligheten for sammenhengende drift i bedrifter, offentlige bygg, sameier og borettslag. Elkontroll reduserer også kostnader til vedlikehold – fordi den avdekker feil på et tidligere tidspunkt.


Skreddersydd elkontroll

Vi tilbyr elkontroll tilpasset den enkelte virksomhetens anlegg og behov. En elkontroll skal ta hensyn til virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse – og skal gjennomføres i det omfanget som kreves for å etterleve kravene til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
 
Sønnico gjennomfører elkontroll og eventuelle utbedringer som sikrer et stabilt og sikkert anlegg.
 

Sønnico er en sikker samarbeidspartner på elkontroll

Vi gjør det enkelt å gjennomføre elkontroll i virksomheten din. Alle kontroller gjennomføres av DNV sertifiserte kontrollører: 405-1 (Termografering), 405-2 (Bolig) og 405-3 (Næring). Sønnico er sertifisert av DNV-GL 405-4. 
 
Vår elkontroll sørger for at virksomheten din har et trygt elektrisk anlegg og sikre rutiner i forhold til vedlikehold – for å unngå tap av liv, helse eller eiendom – og som følger gjeldende forskrifter for elkontroll:
FEL
Internkontrollforskriften
Fhosex

Er du usikker på hvilke forskrifter og hva slags elkontroll som gjelder for din bedrift? På www.regelhjelp.no kan du ved å legge inn bedriftens organisasjonsnummer få en liste over gjeldende krav som stilles til bedriften din i forhold til elkontroll.
 

 
Kontakt oss
Relaterte artikler
sonnico-5517-min

Elektriker

Våre elektrikere betjener både små og store bedrifter, samt offentlige virksomheter, med et stort spekter av tjenester innen elektrofaget – som installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Elektriker

Våre elektrikere betjener både små og store bedrifter, samt offentlige virksomheter, med et stort spekter av tjenester innen elektrofaget – som installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg.
Elektriker bedrift
sonnico-5992-min

Prosjekt

Sønnicos prosjektavdeling har bred erfaring med gjennomføring av prosjekter innen nærings- og boligbygg. Våre elektrikere i prosjektavdelingene gjennomfører hvert år et betydelig antall mellomstore og store prosjekter.

Prosjekt

Sønnicos prosjektavdeling har bred erfaring med gjennomføring av prosjekter innen nærings- og boligbygg. Våre elektrikere i prosjektavdelingene gjennomfører hvert år et betydelig antall mellomstore og store prosjekter.
Prosjekt
sonnico-5879-min

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico om f.eks. elkontroll, vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.
Service og rammeavtaler elektro