Energieffektivisering

Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste tiltaket i forhold til klima og miljø. Energieffektivisering i bygg vil være et viktig bidrag til at Norge kan utvikle et bærekraftig energisystem – bl.a. for å møte våre internasjonale forpliktelser med hensyn til klimagassutslipp de neste tiårene.
 

Sønnico bidrar til energieffektivisering

Sønnico skaper merverdi for samfunnet ved å levere helhetlige og miljøvennlige elektroløsninger som møter morgendagens utfordringer – og som gjør det mulig å redusere energiforbruket innenfor industri, i næringsbygg og i boliger.
 

Vårt miljøengasjement

Med kontinuerlig fokus på energieffektivisering er vi med på å gjøre Norge grønnere. Det innebærer at vi hele tiden jobber med å utvikle innovative løsninger som møter både krav til reduserte utslipp og økte energibehov.
 
Vi jobber med alt fra kartlegging og overvåking av forbruk, til effektive systemer for styring av lys og varme. Gjennom vårt bidrag til mer energieffektive bygg, tilbyr Sønnico løsninger som kommer både kundene og miljøet til gode. Vi bidrar således aktivt til et bedre samfunn gjennom våre løsninger, og er opptatt av vår rolle som en ansvarlig leverandør og samarbeidspartner.
 

Referanser på energieffektivisering

Sønnico har vært med på å levere mange helhetlige og miljøvennlige elektroløsninger i prosjekter, som f.eks. Prosjekt Holtet og Prosjekt Lagåsen.
Et annet unikt og miljøvennlig prosjekt med vår deltakelse – og BREEAM-sertifisering – er Eufemias hage, B3 i Bispevika.
 

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygg. 

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen og bransjens eget verktøy for å måle energieffektivisering og miljøprestasjon – utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen.


Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good , Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier:

 
 • Ledelse
 • Helse- og innemiljø
 • Energi
 • Transport
 • Vann
 • Materialer
 • Avfall
 • Arealbruk og økologi
 • Forurensning

Målet er å motivere til bærekraftig prosjektering og bygging, fra tidlig fase til ferdig overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for samordning av ulike aktører i byggeprosjekter – og for å integrere bærekraftig planlegging og gjennomføring i alle ledd.
 

Det finnes flere gode grunner til å BREAM-sertifisere byggeprosjekter

Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har klare fordeler – utover miljø og energieffektivisering – fremfor tradisjonelle bygg:
 
 • Høyere markedsverdi
 • Høyere leieinntekter
 • Større belegg
 • Lavere driftskostnader
 • Økt brukertilfredshet
 • Redusert finansiell risiko 
 • Noen områder der Breeam stiller strengere krav:
 • Redusere søppel og emballasje på utstyr
 • Leveranser i større kvantum med mindre innpakning
 • Returordninger må paller, tromler og utstyr som ikke er brukt eller brukt
 • Dokumentasjon av lys ift. Lm/W, lav effekt, lysstyringer, lysforurensning mot atmosfæren og nabobygg
 • Mer omfattende dokumentasjon vedrørende sjekklister og igangkjøring er ift. norm; CIBSE commissioning code L:lighting 2003
 • Mer omfattende energimåling
 • Mer omfattende kabling til energimåling
 • Mer omfattende dokumentasjon innenfor prosjektering, utførelse, igangkjøring og FDV-dokumentasjon 
Kontakt oss
Relaterte artikler
sonnico-6181

Kontrolltjenester

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.

Kontrolltjenester

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.
Internkontroll elektro
sonnico-5992

Prosjekt

Sønnicos prosjektavdeling har bred erfaring med gjennomføring av prosjekter innen nærings- og boligbygg. Våre elektrikere i prosjektavdelingene gjennomfører hvert år et betydelig antall mellomstore og store prosjekter.

Prosjekt

Sønnicos prosjektavdeling har bred erfaring med gjennomføring av prosjekter innen nærings- og boligbygg. Våre elektrikere i prosjektavdelingene gjennomfører hvert år et betydelig antall mellomstore og store prosjekter.
Prosjekt
sonnico-5879

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.
Service og rammeavtaler elektro