Internkontroll elektro

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg. Internkontrollforskriften gjelder for alle offentlige og private virksomheter og bedrifter, herunder også borettslag og sameier.
 

Sønnico er ledende i Norge på internkontroll elektro

Sønnico er ledende i Norge innenfor kontroll av elektriske anlegg – med over 4000 kontroller gjennomført per år. Systematisk utførte internkontroller av elektriske anlegg vil bidra til å heve el-sikkerheten og dermed forhindre branner og øke energieffektiviteten i bygg.
 
Siden 1993 har vi gjennomført internkontroller, og har 20 års dokumentert erfaring med levering av kontrolltjenester til det norske markedet.
 

Internkontroll elektro er lovpålagt sikkerhet

Alle som leier eller eier forretnings- eller produksjonslokaler er lovpålagt å gjennomføre periodiske kontroller av sitt elektriske anlegg. Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre virksomhetens og de ansattes aktiviteter. Dette krever planlegging, organisering, gjennomføring og vedlikehold i samsvar med krav fastsatt i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
 

Ansvar for internkontroll elektro

Den eller de som er ansvarlig for en virksomhet er også ansvarlig for å sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten. Veiledning for internkontroll kan du lese om på Elsikkerhetsportalen. Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) er myndigheten som gjennomfører tilsyn med at internkontrollforskriften overholdes.
 

Sønnico bistår og styrer hele prosessen med internkontroll

Internkontroll elektro kan for mange virke utfordrende og uoverkommelig, spesielt i et samspill med alle andre internkontrollsystemer som skal på plass. Sønnico tar ansvar for at alle forskrifter og krav følges, og leder virksomheten gjennom prosessen med internkontroll elektro.
 
Vi hjelper virksomheten med dokumentasjon, utbedringer, opplæring og veiledning for videre oppfølging av ansvar, rapportering og egenkontroll.
 

Vi imøtekommer, følger og dokumenterer alle forskriftenes krav om internkontroll på det elektriske anlegget:

 • Risikovurdering av det elektriske anlegget
 • Regelmessige kontroller av det elektriske anlegget
 • Rapportering fra kontroller, med avvik og forslag til tiltaksplan
 • Opplæring egenkontroll, redusering av risiko og proaktivt arbeid
 • Dokumentasjon og rapportering, elektronisk eller fysisk
 • Lagring av dokumentasjon
 • Utbedring av feil som avdekkes 
 • Vi utarbeider systemdokumentasjon med målsetting, organisering, rutinebeskrivelser, avviksskjema, egenkontrollskjema, systemrevisjoner m.m. for intern anvendelse.
 
 

Internkontroll elektro er også en klok investering

I tillegg til at det er lovpålagte krav om internkontroll for elektriske anlegg, så er det også en smart investering. Brann eller langvarig strømbrudd som følge av feil i anlegget kan få alvorlige konsekvenser for enhver bedrift eller etat som er avhengig av kontinuerlig drift.
 

Spar penger på hendelser som ikke inntreffer

50 % av alle branner oppstår i elektriske anlegg. For en hvilken som helst virksomhet vil en brann få alvorlige økonomiske konsekvenser. Dersom det skulle oppstå  driftstans på grunn av feil i det elektriske anlegget – hva vil det i så fall koste bedriften?
 
Jevnlig tilsyn og forebyggende vedlikehold av elektriske anlegg minsker brannfaren og øker sannsynligheten for kontinuerlig drift i såvel næringsbygg og offentlige bygg, som i sameier og borettslag. Internkontrol reduserer også vedlikeholdskostnader – fordi feil avdekkes tidligere.
 

Sønnico IKODO – Internkontroll, Opplæring, Dokumentasjon, Oppfølging

Vi utfører internkontrollen fra A til Å, og kan tilby en trygg og gjennomprøvd løsning :
 • Internkontroll– Elektro
 • Termografering
 • Brann
 • EX
 • Digital perm
 • Oppfølging med varsler og rapportering
 • Vedlikehold
 • Assistanse til utarbeidelse av dokumentasjon– Inkluderer risikovurdering
 • Opplæring 
 • Vi bistår selvfølgelig også med utbedring og feilretting.


Skreddersydde internkontroller

Vi tilbyr internkontroll tilpasset hver enkelt virksomhets anlegg og behov. Kontrollen skal ta hensyn til virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse – i et omfang som er nødvendig for å etterleve krav i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
 
Sønnico gjennomfører en internkontroll og utbedringer som bidrar til et stabilt og sikkert anlegg i din virksomhet.
 

Sønnico er en sikker samarbeidspartner på internkontroll elektro

Vi gjør det enkelt å gjennomføre internkontroller i virksomheten din. Alle kontroller gjennomføres av DNV sertifiserte kontrollører: 405-1 (Termografering), 405-2 (Bolig) og 405-3 (Næring). Sønnico er sertifisert av DNV-GL 405-4.
 
Vi sørger for at virksomheten din har et trygt elektrisk anlegg og sikre rutiner i forhold til vedlikehold – som ikke forårsaker fare for tap av liv, helse eller eiendom – og som er i henhold til gjeldende forskrifter:
FEL
Internkontrollforskriften
Fhosex

Er du usikker på hvilke forskrifter bedriften din må forholde seg til? På www.regelhjelp.no kan du legge inn bedriftens organisasjonsnummer og få en liste over kravene som stilles til bedriften din.
 
 

Sønnico leverer følgende kontrolltjenester:

 • Internkontroll elektro
 • Termofotografering
 • EX/ATEX-kontroll
 • Årskontroll nødlysanlegg
 • Årskontroll brannalarmanlegg
 • Kontroll av ladere for elbil
 • Kontroll av medisinske områder
 • Garantiutløpskontroll
 • Tredjepartskontroll
 • Kontroll av slukkemidler
Kontakt oss
Relaterte artikler
sonnico-5517-min

Elektriker

Våre elektrikere betjener både små og store bedrifter, samt offentlige virksomheter, med et stort spekter av tjenester innen elektrofaget – som installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Elektriker

Våre elektrikere betjener både små og store bedrifter, samt offentlige virksomheter, med et stort spekter av tjenester innen elektrofaget – som installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg.
Elektriker bedrift
sonnico-5992-min

Prosjekt

Sønnicos prosjektavdeling har bred erfaring med gjennomføring av prosjekter innen nærings- og boligbygg. Våre elektrikere i prosjektavdelingene gjennomfører hvert år et betydelig antall mellomstore og store prosjekter.

Prosjekt

Sønnicos prosjektavdeling har bred erfaring med gjennomføring av prosjekter innen nærings- og boligbygg. Våre elektrikere i prosjektavdelingene gjennomfører hvert år et betydelig antall mellomstore og store prosjekter.
Prosjekt
sonnico-5879-min

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.
Service og rammeavtaler elektro