Offshore

Siden 1987 har vi levert elektroarbeider og materiell til offshore bransjen i Norge. Vi er en enhet i Sønnico som jobber innenfor spesialisert offshore service.

Vår offshore avdeling ledes fra Bergen. Vi har engasjerte fagfolk med høy integritet og fokus på kundens behov, det er en  allsidig gruppe med kompetanse nivåer fra ledere, ingeniører, teknikere, faglært personell og administrative støttefunksjoner. Våre kunder er tilstede i on-og offshore industri, skip, forsvar og telekom-sektoren, både nasjonalt og internasjonalt. Ved å være landsdekkende og fokusert på offshore leveranser, sikrer vi kundene den høyeste kvalitet i hver jobb vi gjør.

Sønnico Offshore jobber med store, og kjente aktører som krever ekspertise rundt elektro, instrument og tele installasjoner. Dette er gjerne kunder som har et krevende behov innenfor offshore fiber, Ex og installasjonsløsninger. Kunder som kan trenge prosjektering, installasjonsoppfølging og koordinering av store og mellomstore bedrifter.


Sønnico Offshore har denne kompetansen

 

Alle våre kolleger har:

  • Offshore sikkerhetskurs
  • Ex grunnleggende
  • Z-015 Midlertidig utstyr
  • Fallsikringskurs
  • Varmt arbeid, FSE, SJA&AT
  • Fiberkurs


Tillegg til dette har mange:

  • Ex Vedlikeholds kurs
  • Strukturert kabling
  • Fibersveisingskurs
  • Høyspentkurs
Kontakt oss