Om Sønnico

Vi er et landsdekkende elektrokonsern og en av Norges ledende elektroentreprenører. I 100 år har vi vært en samfunnsbygger og viktig leverandør av elektro til både store og små kunder. Helt siden 1910 har Sønnico vært en bidragsyter og viktig premissleverandør av elektroløsninger til private, bedrifter og offentlige virksomheter.
 

Sønnicos samfunnsansvar

I Sønnico skal vi ivareta sosiale og miljømessige hensyn i tillegg til å sikre en økonomisk forsvarlig drift. Gjennom dette skaper vi trygge arbeidsplasser, gode arbeidsforhold og merverdi i våre leveranser. 
 
Gjennom vår strategi og daglige drift skal vi levere kvalitet i alle koblinger også i forhold til vårt samfunnsansvar. Dette er forankret i vår bedriftskultur slik at kunder, leverandører konkurrenter og øvrige rundt oss har tillit til oss.
 
  • Vårt samfunnsansvar innebærer blant annet at vi skal:
  • følge gjeldende lov-og avtaleverk og ha høy etisk standard i det vi foretar oss
  • aktivt jobbe for en bedre likestilling i bransjen og internt i selskapet
  • utdanne morgendagens fagfolk gjennom å være en stor lærebedrift
  • behandle alle medarbeidere likt, uavhengig av etnisitet, religion, seksuell legning og kjønn
  • etterleve god og etisk forretningsskikk
  • gjøre bærekraftig innkjøp som hensyntar miljø og ytre påvirkning
  • sikret et fullt forsvarlig og trygt arbeidsmiljø hvor avvik, observasjoner og forbedringsforslag blir ivaretatt og fulgt opp på en god måte
  • delta i det grønne skifte ved å jobbe for å minimere miljøbelastningen i vår egen drift og i våre leveranser til markedet

Den daglige etterlevelsen skjer gjennom ansatte, styremedlemmer, underleverandører, innleide og andre som opptrer på vegne av Sønnico.

I Sønnico jobber vi for å minimere vår miljøbelastning og vi er blant annet med i Miljøfyrtårnordningen. Vår årlige Klima og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel.
 
artikkel
Sønnico har i en årrekke bidratt til samfunnsutviklingen – gjennom våre tjenester og løsninger innenfor elektro.
liste-sonnico-oneco-2020
Sønnico slår seg sammen med OneCo

Les mer
Kontakt oss
Relaterte artikler
sonnico-5517

Elektriker

Våre elektrikere betjener både små og store bedrifter, samt offentlige virksomheter, med et stort spekter av tjenester innen elektrofaget – som installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Elektriker

Våre elektrikere betjener både små og store bedrifter, samt offentlige virksomheter, med et stort spekter av tjenester innen elektrofaget – som installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg.
Elektriker bedrift
sonnico-6181

Kontrolltjenester

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.

Kontrolltjenester

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.
Internkontroll elektro
sonnico-5879

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.
Service og rammeavtaler elektro