Prosjektavdelingen: Erfarne elektrikere for nærings- og boligbygg.

Sønnicos prosjektavdeling har bred erfaring med gjennomføring av prosjekter innen nærings- og boligbygg. Våre elektrikere i prosjektavdelingene gjennomfører hvert år et betydelig antall mellomstore og store prosjekter.
 

Kompetansen fra vellykkede prosjekter kommer alle til gode

Våre elektrikere har gjennomført vellykkede prosjekter i alle entrepriseformer. Eksempler er skoler, oppveksttun, kontorbygg, industri, produksjonslokaler, boligbygg, offentlige og privateide bygg. Sønnico er en betydelig leverandør av elektroarbeider ved nybygg- og rehabiliteringsprosjekter (ROT) i Norge. Prosjektavdelingen besitter også en unik prosjekteringskompetanse som kommer alle våre kunder og oppdragsgivere til gode.    
 

LEAN, BIM og involverende planlegging

Mange av selskapets elektrikere og prosjektledere har formell kursing i LEAN for byggenæringen. Vi har også god erfaring med de ulike hovedentreprenørenes tilnærming til LEAN («taktet byggeprosess», «trimmet bygg», «involverende planlegging» etc.). Våre oppdragsgivere kan ha tillit til – og føle trygghet for – at Sønnico vil jobbe effektivt og godt under deres bygge-filosofi. I tillegg gjennomfører Sønnico flere prosjekter hvor BIM-samhandling står sentralt. Les mer om LEAN her
 

HMS øverst på dagsorden

Sønnico tar mål av seg om å være ledende innen HMS-K arbeid og vi jobber systematisk og målrettet mot en 0-skade visjon for selskapet. Tydelig og repeterende fokus på viktige områder innen helse og sikkerhet bidrar til felles forståelse og høy bevissthetsgrad omkring HMS-K. Sønnico har oppnådd gode resultater og kan vise til en svært god HMS-kultur blant ansatte og ledelse. Les mer om Sønnico`s HMS-arbeid her       
 

Grønne valg

Sønnico har et gjennomgående fokus på de energiutfordringene som samfunnet står overfor. Derfor har vi i Sønnico utdannet egne energirådgivere som kan være med i tidlig prosjektplanleggingsfase. Våre rådgivere utarbeider analyser over forbedringspotensialet i eksisterende bygg og lager forslag til energiforbedringstiltak for byggherre. Sønnico har gjennomført flere prosjekter med passivhus- og plusshus-standard. Vi kan vise til flere vellykkede prosjekt med krevende miljøklassifiseringssystem, som for eksempel BREAAM Excellent og BREAAM Very good. Les mer om BREAAM her
 

Faglig tyngde

Kontinuerlig faglig oppdatering av elektrikerne står sentralt hos Sønnico. Teknologisk utvikling og krav om stadig mer komplekse installasjoner på bygg, gjør at elektroentreprenører som Sønnico stadig holder seg faglig oppdatert. Både gjennom intern og ekstern kursing, sikrer Sønnico at medarbeiderne har kunnskap om den siste tids utvikling innen elektrofaget.
 

Referanser og landemerker

Sønnico kan med stolthet se tilbake på flere vellykkede referanseprosjekt. Noen landemerkeprosjekter kan nevnes: Gardermoen, Aker Brygge og Stortinget. Prosjekter av betydelig størrelse har også blitt gjennomført i Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand (se prosjektreferanser her). Sønnico har utstrakt samarbeid med mange av de anerkjente entreprenørselskapene i Norge, og vi får gjennomgående gode tilbakemeldinger for god samarbeidsevne. 
 
Se også video om Sønnicos unike selskapshistorie, i anledning vårt 100-års jubileum her
 
 

Våre styrker som prosjektorganisasjon:

 
  • Kompetente prosjektledere med lang erfaring og gode samarbeidsevner
  • Dyktige medarbeidere som kommuniserer godt (på norsk) og som jobber aktivt etter våre verdier: Engasjert, tydelig og ansvarlig
  • Robust prosjektorganisasjon som alltid jobber for en 0-feil filosofi i sin leveranse
  • En intern prosjekteringsavdeling som jobber tett med oppdragsgiver og sideentreprenører
  • En lagspiller som aktivt leter etter forbedringstiltak og besparelser i prosjektet
  • Samtlige medarbeidere fra Sønnico jobber med kontinuerlig forbedring i ethvert prosjekt (LEAN).  
  • En trygg og ansvarlig oppdragstaker med gjennomgående fokus på HMS 
Kontakt oss
Relaterte artikler
sonnico-5517

Elektriker

Våre elektrikere betjener både små og store bedrifter, samt offentlige virksomheter, med et stort spekter av tjenester innen elektrofaget – som installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Elektriker

Våre elektrikere betjener både små og store bedrifter, samt offentlige virksomheter, med et stort spekter av tjenester innen elektrofaget – som installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg.
Elektriker bedrift
sonnico-6181

Kontrolltjenester

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.

Kontrolltjenester

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.
Internkontroll elektro
sonnico-5879

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.
Service og rammeavtaler elektro