Service og rammeavtaler elektro

Hva er viktig ved valg av en service- eller rammeavtale for leverandører – og hvorfor bør man tegne slike avtaler? Det er flere grunner for å velge å inngå en serviceavtale eller en rammeavtale. Sønnico har vært en aktør i det norske elektromarkedet siden 1910 og har opparbeidet seg en betydelig kompetanse du som kunde kan dra nytte av.
 

Serviceavtale/rammeavtale for å opprettholde verdien av elektriske anlegg

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap. Vi kommer med anbefalinger til deg som kunde, basert på dine behov. Vi tar vare på ditt anlegg som om det skulle vært vårt eget.
Sønnico er opptatt av å utvikle relasjonen mellom leverandør og kunde, for å skape ett langvarig samarbeidsforhold – der dine behov er i sentrum.

 
Service- og rammeavtaler forenkler prosesser og rutiner

En service- og rammeavtale forenkler bestillingsprosesser, ordreflyt og faktureringsrutiner – og skaper en forutsigbarhet for deg som kunde. Dette sikrer deg også konkurransedyktige betingelser.
Du blir prioritert ved gjennomføring av prosjekter og ved behov som plutselig oppstår.
 

En service- og rammeavtale skaper trygghet

Ved å bruke en fast leverandør vil du få ett sikrere anlegg, og du vil være trygg på at det kun er kvalifisert personell som jobber med det elektriske hos deg. Du vil få en elektriker som kjenner dine behov og ditt elektriske anlegg – og som tar ansvar for at nødvendig dokumentasjon er oppdatert.


En service- og rammeavtale kan gi bedre lønnsomhet

En service- og rammeavtale sikrer forutsigbarhet for begge parter, og derfor vil du også oppnå konkurransedyktige betingelser. Du vil få høyeste prioritet ved utførelse av dine prosjekter eller dersom du skulle oppleve å få akutte behov.
 
 

Hvem kan en service- og rammeavtale passe for?

Sønnico har service- og rammeavtaler med mange forskjellige kunder innenfor flere segmenter. Eksempler på noen av disse er:
 
  • Borettslag
  • Eiendomsforvaltere og eiendomseiere
  • Næringsbygg
  • Industri
  • Offentlig sektor 
Kontakt oss
Relaterte artikler
sonnico-5517

Elektriker

Våre elektrikere betjener både små og store bedrifter, samt offentlige virksomheter, med et stort spekter av tjenester innen elektrofaget – som installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Elektriker

Våre elektrikere betjener både små og store bedrifter, samt offentlige virksomheter, med et stort spekter av tjenester innen elektrofaget – som installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg.
Elektriker bedrift
sonnico-5992

Prosjekt

Sønnicos prosjektavdeling har bred erfaring med gjennomføring av prosjekter innen nærings- og boligbygg. Våre elektrikere i prosjektavdelingene gjennomfører hvert år et betydelig antall mellomstore og store prosjekter.

Prosjekt

Sønnicos prosjektavdeling har bred erfaring med gjennomføring av prosjekter innen nærings- og boligbygg. Våre elektrikere i prosjektavdelingene gjennomfører hvert år et betydelig antall mellomstore og store prosjekter.
Prosjekt
sonnico-5879

Kontrolltjenester

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.

Kontrolltjenester

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.
Internkontroll elektro