Sikkerhet

Alarmanlegg og adgangskontroll øker sikkerheten i din bedrift. Sønnico innehar godkjenninger for ansvarsrett og samarbeider med en rekke leverandører innenfor innbrudssalarm, overvåking, adgangskontroll, samt nødlys- og brannvarslingsanlegg. Vi hjelper deg med å velge løsninger som best mulig sikrer dine lokaler.

I næringseiendommer, offentlige bygg og større boligbygg er det ofte krav til nødlysanlegg og det er viktig at dette fungerer i alle nødsituasjoner. Sønnoco utfører både prosjektering og installasjon av nødlysanlegg. Vi utfører også nødvendig kontroller og tester av eksisterende anlegg, som også kan integreres i avtaler om internkontroll. Les mer om brannvern- og nødlysanlegg.


Sønnico kan bidra med prosjektering, leveranse, installasjon og drifting:

  • Innbruddsalarm for boliger og bedrifte
  • Brannvarslingsanlegg for boliger, næringsbygg og borettslag.
  • Nødlysanlegg for næringsbygg og borettslag.
  • Kameraovervåkning for private, næringsbygg, butikker, lager- og parkeringsområder, m.m.
  • Porttelefon-anlegg både med og uten video
  • Adgangskontrollsystemer
  •  Internkontroll
Kontakt oss
Relaterte artikler
sonnico-6181

Kontrolltjenester

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.

Kontrolltjenester

Feil i elektriske anlegg kan medføre brann-, eksplosjons- og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg (FEL) krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.
Internkontroll elektro
sonnico-6150

Brannvarsling og nødlysanlegg

Ved å la oss ta ansvaret for et oppdatert og vedlikeholdt brannvarslings- og nødlysanlegg, ivaretar vi sikkerheten i bygget – samtidig som vi ivaretar myndighetenes krav.

Brannvarsling og nødlysanlegg

Ved å la oss ta ansvaret for et oppdatert og vedlikeholdt brannvarslings- og nødlysanlegg, ivaretar vi sikkerheten i bygget – samtidig som vi ivaretar myndighetenes krav.
Brannvarslings- og nødlysanlegg
sonnico-5879

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.

Service og rammeavtaler

Teknologi og utvikling innenfor elektrofaget går fort, og ved å inngå en serviceavtale eller rammeavtale med Sønnico vil du få en samarbeidspartner som jobber for at du skal kunne dra full nytte av vår kunnskap.
Service og rammeavtaler elektro